คุณสามารถแชร์ หรือเขียนเรื่องราวจริงของคุณให้เรารับรู้และแบ่งปันกับคนอื่นๆ ในสังคมออนไลน์ได้ ขอเพียงเรื่องราวที่คุณเขียนมีข้อมูลอ้างอิงได้ เพื่อเราจะได้มั่นใจและแบ่งปันความจริงแก่ประชาชนได้