คอรัปชั่นต้องจบ

จะไม่มีวันสั่นคลอนเพราะการคอรัปชั่นอีกต่อไป ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ช่วยกันสอดส่องและกลั่นกรองข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลจริง

ความจริงเท่านั้นคือการเปลี่ยนแปลง

หากยังไม่มีการตรวจสอบ ไม่ถือว่าเป็นความจริง ทุกสิ่งมักมี 2 ด้านเสมอแล้วอะไรล่ะที่เรียกว่าความจริง การแสวงหาสิ่งที่ถูกต้องของเรานั้นเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ความจริงเท่านั้นที่เราจะนำเสนอและสร้างความถูกต้อง ไม่ลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง และนี่คือสิ่งที่จะปลดล็อคจากคำโกหกและความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น ถ้าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริง มาร่วมค้นหาคามจริงไปพร้อมกัน

ความจริงคือคำตอบ

ความจริงจะทำให้เราหลุดพ้นจากทุกอย่างเสมอ แน่นอนกว่านักการเมืองจะพยายามใช้ความต้องการของประชาชนมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง โดยแต่งเติมให้ทุกอย่างดูสวยหรู สร้างความหวัง และสุดท้ายประชาชนก็จะตกอยู่ในห้วงแห่งความฝัน นโยบายประชานิยมเป็นอันดับต้น ๆ ที่นักการเมืองจะหยิบยกมาใช้โดยพุ่งเป้าไปที่ระดับรากหญ้า นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมกันช่วยแก้ไขความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงในอนาคต

สิ่งที่รู้อาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไป

เมื่อสิ่งที่ได้รับรู้ไม่ใช่ความจริงเสมอไป เราจึงต้องตรวจสอบ ไตร่ตรอง และชั่งน้ำหนักให้ดีว่า ข้อมูลที่ได้รับมานั้นเกินกว่าความจริงที่เกิดขึ้น หรือถูกบิดเบือนบางสิ่งไปบ้างหรือไม่ ดังนั้นข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้จึงไม่ได้สำคัญกับเฉพาะเราที่เป็นผู้รับสาร หากแต่ยังส่งผลไปถึงสังคมส่วนรวมด้วย ทกุคนจึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาให้ถี่ถ้วนเสมอ

ความจริงมีเหตุลผลอยู่ในตัวมันเอง

แยกแยะความแตกต่างระหว่างเหตุผลที่แท้จริงกับความจริงในแง่การเมือง เพราะในการเมือง คำโกหกก็ถูกบิดเบือนให้กลายเป็นความจริง สิ่งนี้ไม่ได้ส่งผลเสียกับแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังกระทบไปถึงประเทศไทยด้วย การรับรู้ที่ถูกรวมศูนย์จะทำให้เราเข้าใจโลกรอบข้างและรู้ทันว่าข้อเท็จจริงนั้นถูกบิดเบือนด้วยการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องยึดตามเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง โดยไม่มีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง

มีจุดยืน ไม่ตกหลุมพราง กลนักการเมือง

ระมัดระวังไว้ให้เสมอ เมื่อเข้าไปอยู่ตรงที่จะรับเงินจากนักการเมืองที่ไม่เคยทราบอะไรจากเขาเลย ในที่สุดก็จะเสียใจว่าถูกซื้อเสียงไป จงวางตนให้ดีอย่างชาญฉลาด  

ดูข้อร้องเรียนอื่นๆ