ตรวจสอบข้อเท็จจริง

อะไรคือการตรวจสอบข้อเท็จจริง? เราค้นหาและกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสังคงหรือการเมือง และแจ้งให้ประชาชนรทราบว่าอะไรคือความจริง เรายกย่องความซื่อตรงและความโปร่งใส และเชื่อมั่นว่าสังคมไทยต้องจะเข้มแข็งกว่านี้หากเราร่วมมือกัน ช่วยกันทำให้การเมืองปราศจากข้อมูลปลอม