คุณสามารถอาสาเป็นแหล่งข่าว เพียงแจ้งเบาะแส หรือข้อมูลที่ให้ทางเราเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทางเราจะได้นำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชนในเรื่องที่คุณให้เบาะแสแก่เราได้

ตัวตนของคุณปกปิดเป็นความลับ