เท็จ

ไทยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก จริงหรือไม่ ?