จริง

“โต๊ะจีนการเมือง” เล่นตามกฎระดมเงินทุนเข้าพรรค จริงหรือ ?