เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ THAITRUTH ไทยเท็จจริง

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ บางเรื่องมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลาย ทั้งที่ป็นข้อมูลเท็จ สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการสร้างข่าวปลอมขึ้นมา เพื่อหวังผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กลุ่ม Thai Truth ไทยเท็จจริง เล็งเห็นปัญหาที่เริ่มก่อตัวขึ้น จึงได้ริเริ่มทำเวปเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวต่างๆ ว่าข่าวไหนที่เป็นเท็จ หรือข่าวไหนเป็นข่าวจริง เพื่อตอกย้ำการให้ข้อเท็จจริงและทำให้คนไทยได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้

คุณสามารถเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร โต้แย้งและนำเสนอความจริง รวมทั้งร้องเรียนถึงปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทางกลุ่ม Thai Truth ไทยเท็จจริง ได้ตรวจสอบ หรือคุณจะเป็นแหล่งข้อมูลก็ทำได้เช่นกัน  ปัจจุบันการรับข่าวสารทางออนไลน์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว หากการเสนอข่าวที่เป็นเท็จบางครั้งอาจมองว่าเป็นเรื่องขำขัน แต่อย่างไรก็แฝงด้วยความอันตรายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับประชาชนที่ไม่รู้ในข้อเท็จจริง  กลุ่ม Thai Truth ไทยเท็จจริง เป็นกลุ่มที่มุ่งหวังและเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

Thai Truth