เท็จ

“หญิงหน่อย” โม้ ”เพื่อไทย” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงหรือ ?