จริง

“สุเทพ” เคยพูด “จะไม่กลับไปเล่นการเมือง” จริงหรือไม่?