เท็จ

“ประยุทธ์” เป็นรัฐบาลแรกที่แจกเงินประชาชน จริงหรือไม่ ?