จริง

บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต “ไม่มีโลโก้-ชื่อพรรค” แปลกจริงหรือ?