เท็จ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสดได้ทั้งหมด…จริงหรือ ?