นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว

นโยบายการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราทำนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว นี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของเรา ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีการเก็บ การนำขอมูลมาใช้งาน การส่งผ่านข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

แนวทางการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของคุณ มีดังต่อไปนี้

  • แอพพลิเคชั่นนี้เป็นคอมมิวนิตี้ที่สนับสนุนการสร้างความสามัคคีในสังคมเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น แอพพลิเคชั่นนี้มีไว้เชื่อมต่อระหว่างประชาชนทั่วไปและ เป็นช่องทางสำหรับข่าวสาร
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับและส่งเท่านั้น
  • เราจะขอความยินยอมจากคุณทุกครั้งตามข้อบังคับและมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา
  • เราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวและการนำข้อมูลไปใช้
  • เรายึดมั่นในแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ และอยากให้คุณมั่นใจว่าเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นอย่างดี
  • เราจะยึดถือแนวทางดังกล่าวเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของทุกคนถูกคุ้มกันและปกป้องจากสาธารณชนด้วยความปลอดภัยสูงสุด
Thai Truth