เท็จ

“ธนาธร” บอก “ไทยเป็นประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดในโลก” …จริงหรือไม่?